Miljø, klima og energi

Bærekraftig planlegging for fremtiden og kommende generasjoner

LPO tar sitt samfunnsansvar på alvor. Våre arkitekter skal være av de fremste i å vektlegge miljø og bærekraft i alle prosjekter. De helhetlige og gjennomtenkte miljøløsningene skal velges fra byplan til detaljer, med gode formgrep, arealeffektivitet, bestandige og resirkulerbare materialer, ofte enkelt, men også innovativt og avansert.

184900 Sandvika Sjøfront Marina render nett

I byplanen er stedsidentitet, mobilitet, nærhet, møteplasser, funksjonsblanding, natur, bevaring og menneskenes aktiviteter viktigst. Designet skal sørge for at bygget gir et minimalt klimaavtrykk ved å ivareta stedets muligheter, lys, romlighet, flerbruksmuligheter, samt integrerte og enkle tekniske løsninger slik at bygget får lang levetid i en framtid som kan innebære store endringer av byggets bruk og innhold.

LPO har levert de første Futurbuilt-prosjektene både i Oslo og Drammen. LPO har en egen miljørådgiver på plass i tidlig fase, og vektlegger tverrfaglig samarbeid på jakt etter de beste løsningene. LPO er med i ett av to vinnerteam i konkurransen Reinventing Cities, med prosjektet The Urban Village på Furuset.

Referanseprosjekter

Bellonahuset

Rett Plass Rett Form

Kontakt