Hilde Lillejord

Svalbad på Svalbard

I forrige uke ble SvalBad – Longyearbyens nye offentlige badstue bygget på dugnad av rivningsmaterialer fra sanerte bygg på Svalbard.

– Dette er det første og mest konkrete prosjektet der vi har benyttet gjenbruk av materialer fra det nedlagte gruvesamfunnet i Svea og fra de rasutsatte boligene i Lia til å bygge noe nytt, sier Ingvild Sæbu Vatn i LPO arkitekter på Svalbard, henrykt over å se hvor bra prosjektet har gått.

Prosjektet er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom LPO, Longyearbyen havn og AHO der studentene siden nyttår har hatt en designkonkurranse for å tegne det beste forslaget på en karbonnøytral og klimaansvarlig badstue av gjenbruksmaterialer på Svalbard. Studentene og lærerne har vært på Svalbard i litt over en uke for å bygge badstuen som ligger på en flåte som er bygget av avkappede plastrør.

– LPO har vært med å koble folk og ideer sammen, har hatt dugnader for å samle inn materialer i forkant og vært med i diskusjonen om utformingen av badstua, mens det er studentene på kurset In Balance på AHO som har tegnet og bygget badstuen. Longyearbyen havn er tiltakshaver og skal drifte badstua videre, på en måte som gjør den tilgjengelig for alle, avslutter Ingvild.

Det er studentene fra AHO som har tegnet og stått for byggingen badstuen.
Den blomstrede kledningen er fra den nedlagte gruvebyen Svea. Andre materialer er fra de rasutsatte byggene som er blitt revet i Lia.
Badstuebenkene, ovnen og deler av konstruksjonsvirket er nytt, men hovedsakelig er badstuen bygget av gjenbruksmaterialer som ellers ville blitt kastet.
Tegninger av SvalBad.
Endelig skal tirsdagsbaderne i Longyearbyen få en badstue å varme seg i når de bader i den iskalde fjorden.