Funksjon
Kontor og laboratorium

Oppdragsgiver
Nordly Eiendom AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Leknes, Nordland

År
Pågående

Europharma

LPO tegner og utvikler kontor og laboratorium, drifts- og lagerfunksjon for Europharma på Leknes.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og laboratorium

Oppdragsgiver
Nordly Eiendom AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Leknes, Nordland

År
Pågående

Det planlegges utvikling og realisering av nytt hovedkontor for selskapene Nordly Holding, Europharma, ACD Pharma, Fishguard, Aquamed og Maccs, med kontor, laboratorium og industri-funksjoner (driftsbygg) som formål og funksjoner. Bygget er søkt et moderne utrykk, med høy kvalitet hva angår arkitektur og materialbruk, med moderne arbeidsplasser for bedriftens ansatte samt etablering av forskning -og kunnskapsbasert virksomhet knyttet til farmasi relatert i hovedsak til havbruksnæringen. Tiltaket er planlagt plassert i det sørlige området av eiendommen, og vil skape en god tilkomst til området for alle innbyggere, samtidig som det ikke medfører uheldig oppdeling av området, eller i annen konflikt med videre utvikling.

Visualisering: LPO
Visualisering: LPO