Vår metode

Gjennom mange års arbeid med helhetsplaner, kulturbygg, kontorer, blandet bebyggelse og store og små enkeltbygg har vi tilegnet oss solid erfaring på å løse komplekse og sammensatte oppgaver med arkitektonisk kvalitet på en måte som gavner samfunn, økonomi og miljø.

Samarbeid

Vi tror på at de beste ideene og resultatene kommer til liv når vi samarbeider på tvers av spesialiteter og fag. De beste resultatene oppnår vi når vi deler av vårt store nettverk og utnytter våre nesten 100 fagmedarbeideres kunnskap og erfaringer med ulike problemstillinger, kunder, prosjekter, geografier og samarbeidspartnere. Sammen kan vi utvikle gode og rasjonelle løsninger der arkitektonisk kvalitet, bærekraft og innovasjon ivaretas.

TLauluten  MG 0333

Teknologi

Vi søker å være ledende i implementeringen av ny teknologi i utvikling og produksjon av arkitektur for å visualisere, analysere og for å foreta kvalitetssikrede valg med størst mulig presisjon. Samtidig verdsetter vi den analoge fremstillingen av skisser i tidligfase. Kombinasjonen av håndlagde skisser, fysiske modeller, virtuelle modeller og tre- og firedimensjonale BIM-modeller gir god og helhetlig forståelse av prosjektene våre.

Teknologi, Harbitz torg

I denne krysningen av design, arkitektur og teknologi skaper vi en optimal ramme for å effektivt kunne utvikle prosjekter med mest mulig kontroll, innlevelse og forutsigbarhet. Med en slik helhetlig og tverrfaglig metodikk utvikler vi prosjekter av øverste klasse. Vi har mottatt en rekke priser for våre arbeider og mange av våre kunder er flergangsbestillere, noe som forteller oss at vi har innarbeidet en god og bærekraftig metode for prosjektutvikling.