Vår organisering

Vi lever av vår kompetanse. Vår største verdi ligger i hodene til våre ansatte; de nesten hundre menneskene som er fordelt på kontorer i Oslo, Lillehammer og på Svalbard. Det er menneskene i LPO som hver dag skaper ideene og løsningene vi lever av å selge. Det er menneskene i LPO som dyrker nettverkene hvor nye oppdrag blir skapt. Våre prosjekter blir til i et samarbeid mellom ulik kompetanse på kontoret og for oss er det helt naturlig for at verdiene som skapes i bedriften skal fordeles tilbake til fellesskapet som skaper dem.

DSC 0134

Partnerskapet

I tråd med den demokratiske tankegangen som alltid har preget LPOs arkitekturprosjekter og kontorkultur er LPO et aksjeselskap eid av de ansatte. Alle ansatte inviteres og oppfordres til å bli aksjeeiere i likeverdig partnerskap i firmaet. Denne unike måten å organisere firmaet på bygger sterke bånd blant oss ansatte og gir en sterk identifikasjon med det vi driver med. Det øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode. Det sørger for medbestemmelsesrett i viktige spørsmål om firmaets drift og utvikling og gir ansatte som tar ansvar for verdivalg, helhet og nye løsninger.

LPO har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard. Kontoret ble startet opp i 2010 og holder til i Longyearbyen.