Vår organisering

LPO arkitekter er i dag et av landets ledende arkitektkontor med operative kontorer i Oslo, Longyearbyen, Sverige og Lillehammer. Vår kultur verdsetter demokratiske prosesser og stor medbestemmelse hvor vi gir alle fast ansatte mulighet til å bli likeverdige medeiere.

Partnerskapet

I tråd med den demokratiske tankegangen som alltid har preget LPOs arkitekturprosjekter og kontorkultur er LPO et aksjeselskap eid av de ansatte. Alle ansatte inviteres og oppfordres til å bli aksjeeiere i likeverdig partnerskap i firmaet etter ett års ansettelse. Denne unike måten å organisere firmaet på bygger sterke bånd blant oss ansatte og gir en kollektiv ansvarsfølelse.

Vi har troen på at vår organisering øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode. Ved å gi ansatte medbestemmelsesrett i viktige spørsmål om firmaets drift og utvikling, og utvikler medarbeidere som tar ansvar for verdivalg, helhet og nye løsning

LPO LONGYEARBYEN

LPO har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard. Kontoret ble startet opp i 2010 og holder til i Longyearbyen. Fra venstre: Sigrid Feiner-Endresen, Silja Nordvåg, Liisa Wickström og Ingvild Sæbu Vatn. Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter.
LPO har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard. Kontoret ble startet opp i 2010 og holder til i Longyearbyen. Fra venstre: Sigrid Feiner-Endresen, Silja Nordvåg, Liisa Wickström og Ingvild Sæbu Vatn. Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter.

LPO LILLEHAMMER

LPO startet høsten 2017 opp nytt kontor i Lillehammer og har for tiden seks medarbeidere.
LPO startet høsten 2017 opp nytt kontor i Lillehammer og har for tiden seks medarbeidere. Fra venstre: Kaja Tollersrud, Liv Fjerdingrein og Erlend Kjosar Høimyr.

LPO ROSENBORGGATA

Vårt hovedkontor i Oslo ligger like ved Stensparken mellom Bislett og Majorstuen. Her arbeider omlag 85 ansatte.