Bolig

Arkitektur for hjemmene våre

Boligen rommer menneskets mest grunnleggende behov. I boligen spiser vi, sover, omgås, er nære, leker, krangler og deler gode og dårlige stunder. For de fleste av oss er boligen vårt hjem. Et fristed. Alle har sine ulike preferanser til hva en bolig er, og hva den skal inneholde. Dette er preget av ulik kultur, ulike behov, ulike opplevelser og erfaringer. Summen av dette vil være med å forme personene, således hvordan vi ønsker å bo. Beliggenhet, økonomiske rammer, regelverk og tekniske utfordringer er også med å legge premissene for boligens utforming.

Bokvalitet

Vi i LPO har som mål å skape gode hjem som gir mennesker ett godt sted å bo. Ofte jobber vi med boligkvaliteter helt fra reguleringsfasen. Det gir oss muligheten til å tilrettelegge for rammene rundt et godt boligprosjekt, hvor vi tar hensyn til landskap, beliggenhet, støy og solforhold. På denne måten sikrer vi kvalitet både for boligene og for utearealene.

TLauluten  T5B0984 300dpi

I større boligprosjekter har man ikke muligheten til å skreddersy hver enkelt leilighet, da vi ikke kjenner brukeren eller dens preferanser. Vi jobber da aktivt for å skape gode boliger som kan romme flere ulike grupper mennesker, som tar høyde for livets reise. Da vil en god planløsning, sammen med arkitektoniske kvaliteter være helt essensielt for å lykkes.

LPO har som mål å tegne bygg som står med tiden, som er like aktuelle i dag som om 50år. For å oppnå dette vil form, utrykk, og ikke minst materialvalg være en avgjørende faktor.

Referanseprosjekter

Kontakt