LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber vi etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum.

Prosjekt

Stasjonen i Tønsberg

I samarbeid med Rambøll og Grindaker har LPO arkitekter utført et parallelloppdrag for Bærum kommune. Vi har sett på mulighetene av Sandvika sjøfront og hvordan vi kan tilføre mer liv i fjæra når E-18 skal legges i lokk forbi Sandvika.

Nyhet

Parallelloppdrag: Sandvika sjøfront

Se filmen om Rånåsfoss III

Den nye maskinhallen ved Rånåsfoss III, som LPO har tegnet, stod ferdig i 2016 og er utformet for å gi maksimal funksjonalitet i den daglige driften samtidig som den har blitt godt tilpasset de verneverdige omgivelsene. Øistein Haukeland har laget filmen som presenterer prosjektet.

LPO arkitekter fornyer sin grafiske profil

By og stedsutvikling

Profil

By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv. God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og miljøhensyn.

Vervet i Tromsø

Prosjekt

LPO utvikler ny bydel i Tromsø

På oppdrag for Vervet AS skal LPO transformere et gammelt skipsverftsområde sentralt i Tromsø til en ny bydel med boliger, hotell og næring. Målet for prosjektet er å bidra til å sette Tromsø på kartet som arktisk hovedstad.

Prosjekt

Munkedamsveien 62

Prosjekt

Skrei temapark

Munchmuseet

Prosjekt

Munchmuseet tar form i Bjørvika

I samarbeid med Estudio Herreros SLP prosjekterer LPO arkitekter et nytt museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch. Det nye museet skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk

Følg LPO på Instagram @lpoarkitekter