LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber vi etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum.

Vi trenger flere folk til vårt kontor på Lillehammer - er du vår nye medarbeider?

På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum.

Nyhet

Sammen skaper de identitet

Prosjekt

Kristiansholm i Bergen

Profil

Profil

LPO har prosjektert og utviklet Portalen i Lillestrøm på oppdrag for Jernbanegata Lillestrøm AS v/ OBOS Forretningsbygg AS, Coop Eiendom, Veidekke. Prosjektet består av bolig, kontor og hotell og stod ferdig i 2018.

Profil

Profil

Profil

Gruppen har sett på mulighetene som oppstår ved å flytte Torget nærmere Bøkkerfjellet og la den moderne jernbanen møte den historiske byen slik at sentrum kan møte Skagerak. Med en stasjon i sentrum, eller ved Kongegata-alternativet, vil hele den sentrale byen vitalisere og skape et nytt potensial ved havnefronten.

Nyhet

Pionerbyen Larvik - en mulighetsstudie av Larvik sentrum

På oppdrag for Larvik kommune har LPO arkitekter gjennomført en mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik. Studien har tatt utgangspunkt i Bane NORs ene alternativ med ny togstasjon i Kongegata. Torsdag presenterte LPO arbeidet som er gjort i samarbeid med SLA, Sweco og Berre Ellefsen AS

Profil

Profil

Profil

Den nye maskinhallen ved Rånåsfoss III, som LPO har tegnet, stod ferdig i 2016 og er utformet for å gi maksimal funksjonalitet i den daglige driften samtidig som den har blitt godt tilpasset de verneverdige omgivelsene. Øistein Haukeland har laget filmen som presenterer prosjektet.

By og stedsutvikling

Prosjekt

By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv. God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og miljøhensyn.

Vervet i Tromsø

Profil

Profil

Profil

Profil