Funksjon
Industri

Oppdragsgiver
Kartverket

Kontakt
Arvid R. Ruud

Sted
Ny-Ålesund, Svalbard

År
2014 - 2017

Geodetisk jordobservatorium

LPO har prosjektert et nytt geodetisk jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Dette inngår i et globalt nettverk som er helt avgjørende for samfunnets satellittbaserte infrastruktur og danner grunnlag for nøyaktig klimaovervåking av nordområdene.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Industri

Oppdragsgiver
Kartverket

Kontakt
Arvid R. Ruud

Sted
Ny-Ålesund, Svalbard

År
2014 - 2017

Jordobservatoriets VLBI antenne (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) tar imot signaler fra kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer opptil 13 milliarder lysår ut i verdensrommet. Dette gjør det mulig å kartlegge bevegelser i jordoverflaten, hvor fort jorden roterer og jordens nøyaktige plassering i verdensrommet. Kartleggingen er nødvendig for å beregne jordobservasjonssatellittenes bane. Presise satellittbaner er nødvendig for nøyaktig klimaovervåking.

Det nye Jordobservatoriet med ny teknologi og kombinasjon av flere måleteknikker vil gi bedre nøyaktighet på målingene som inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk. Satsingen understøtter klimaforskningen og er forankret i regjeringens nordområdepolitikk og bidrar også til å opprettholde forskningssamfunnet og bosetting i Ny-Ålesund med helårs drift.

Prosjektet omfatter oppføring av fundamenter for to VLBI- antenner, fundamenter for fagverksmaster for kontrollinstrumenter, samt tre bygninger; Stasjonsbygget, SLR-bygget og Gravimeterbygget. I tillegg skal det oppføres en innebygget gangbroforbindelse mellom Stasjonsbygget, SLR-bygget og de to VLBI antennene. For å sikre at det ikke oppstår tining av permafrosten skal byggene stå på pæler og skal ha minimum 100 cm fri høyde over bakken.

Anlegget har en form som hindrer at snøen fonner seg foran inngangspartier og at snø ikke fokker seg under bygningskroppen. Byggene er oppført med massivtre-elementer, utvendig isolert, kledd med ubehandlet panel av gran.

Kartverkets nye jordobservatorium i Ny-Ålesund stod ferdig i 2016 og er tegnet av LPO arkitekter. Bygget har en form som hindrer at snøen fonner seg foran inngangspartier slik at snø ikke fokker seg under bygningskroppen. Anlegget er oppført med massivtre-elementer, utvendig isolert, kledd med ubehandlet panel av gran. Film og redigering: Øistein Bloch Haukeland.

Foto: Bjorn-Owe Holmberg
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen
Foto: Hanne Jørgensen