Funksjon
Jernbanestasjon

Oppdragsgiver
Jernbaneverket

Kontakt
Svein Dybvik

Sted
Oslo

År
2000

Nationaltheatret stasjon

LPOs prosjekt for Nationaltheatret stasjon etablerer ny hall for østgående tog på jernbanen og ombygging av T-banestasjonen. Prosjektet kjennetegnes av at det gjøres minimale inngrep i eksisterende bystruktur.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Jernbanestasjon

Oppdragsgiver
Jernbaneverket

Kontakt
Svein Dybvik

Sted
Oslo

År
2000

Prosjektet presenterer et hovedgrep for hele Nationaltheatret stasjon med omfattende installasjoner i grunnen, kortest mulige ganglinjer, tilgjengelighet, siktlinjer og naturlig orientering for publikum. Foruten ny hall for østgående tog på jernbanen, og ombygging av T-banestasjonen bl.a. med lengre plattformer, inkluderer prosjektet ny vestibyle og utvidet inngang fra Ruseløkkveien. For begge stasjonene var det et overordnet mål å bringe mest mulig dagslys inn i anlegget.

De viktigste konstruksjonene er utført av betong med unntak av bæring av vestibylens tak som er konstruert med åpne ståldragere. Det gir nødvendig åpenhet og luftighet til anlegget, og slipper mest mulig dagslys inn gjennom den nye hovedfasaden mot Ruseløkkveien som er bygget av glass og rustfritt stål. I toghallen er tverrsnittet utnyttet for å skape en tilsvarende åpenhet. Fargeinnslagene utover den naturlige materialbruken er få men kraftige. Bl.a. er bæresøyler og den buede ledeveggen i vestibylen utført i Stucco Lustro etter fargeforslag av Katrine Giæver.

Rasterbilder i toghallen er utført av Anne Karin Furunes. Tidligere skulpturelle utsmykninger utført av Bård Breivikog Ola Enstad, ble innpasset av kunstnerne i en ny situasjon. NSB’s billettsalg i vestibylen er bygget av bjerk og rustfritt stål og ble utformet av interiørarkitekt Beate Ellingsen i samarbeid med NSB BA Arkitektkontor.