Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Sjøgata Utvikling AS

Kontakt
Kaja Mørk Korstvedt

Sted
Bodø

År
Pågående

Ramsalt

Havnearealene i Bodø er under stor endring og LPO er ansvarlig for nytt boligkvartal på kaipromenaden. I samarbeid med Sjøgata Utvikling transformeres eiendommen fra industri og lagerbygninger til handel, kontorarealer og et stort antall sentrumsboliger med tilhørende grøntarealer. Prosjektet vil gi økt byliv i Bodø sentrum og bidra til Bodøs strategi om flere beboere i sentrumskjernen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Sjøgata Utvikling AS

Kontakt
Kaja Mørk Korstvedt

Sted
Bodø

År
Pågående

På bakgrunn av et parallelloppdrag i 2014 ble LPO valgt som arkitekt til detaljreguleringsplan for eiendommene i Sjøgata 29-33. Området ligger ved havnen i Bodø sentrum, og er i dag i bruk som næring, industri og lager.

Planforslaget består av tilsammen 22.300 m2 BRA nytt byutviklingsareal med en blanding av forretning, kontor og bolig. Sentralt for prosjektet har vært å skape gode ute-og gaterom for å legge tilrette for byliv og et godt bomiljø. Volumene er organisert i en S-form, som bidrar til skjerming av interne utearealer mot klimapåkjenninger fra ulike retninger, samtidig som det gir de aller fleste leiligheter gode lys- og utsiktsforhold.

Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Den nye passasjen mellom Sjøgata og kaifronten under byggene.
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Boligene grenser ut til et felles uterom som er lagt oppå næringsbasen med nydelig utsikt over fjorden.
Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Leilighetene har private balkonger og felles takterrasse med gode solforhold og upåklagelig utsikt over fjorden.