Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Entra

Kontakt
Andreas Kalstveit

Sted
Oslo

År
Pågående

Schweigaardsgate 15

Med utgangspunkt i bygningens historikk, skal LPO i samarbeid med IARK, gjenskape Schweigaardsgate 15 (S15) som et travelt samlingspunkt sentralt i Oslo sentrum på oppdrag for Entra. Det vernede bygget, også kjent som den gamle tollboden, ligger mellom bussterminalen og Oslo S.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Entra

Kontakt
Andreas Kalstveit

Sted
Oslo

År
Pågående

Som del av oppdraget skal LPO se på mulighetene for at S15 kan få en god henvendelse mot gateplan med utadrettede funksjoner. Hovedgrepet er å åpne deler av den introverte og lukkede fasaden med store vindusflater på bakkeplan. Med utgangspunkt i forbildeprosjekter som for eksempel «Urban Deli» i Stockholm og «Chelsea market» i New York, ønsker vi å etablere en første etasje som er tilrettelagt for servering med samhandlingsarenaer i tillegg til å være kontorenes inngangsparti. Med en ny glassfasade lagt utenpå de eksisterende konstruksjonene, vil bygget kunne tilbakeføres til sin opprinnelige funksjon som markedshall med kontakt mot gaten utenfor.

Åpenheten videreføres også innvendig ved at alle etasjene med kontorer over bygulvet grenser ut mot to luftige atriumskjerner med overlys fra store vindusflater i takkonstruksjonen. I tillegg til å bringe lys ned i bygget, vil de nye åpningene, som ikke syns fra gaten, gi en romlighet som skaper naturlige sosiale samlingspunkter i bygget. Den videre organisering av funksjoner og leiearealer vil bli enkle og logiske, men moderne ut i fra arbeidsplassutforming. Totalt er prosjektet tilsammen ca. 25.000 m2.

LPO arkitekter er opptatt av forene vern og ny bruk. Den gamle tollboden har vernerestriksjoner, dette gjelder for eksempel for innganger og eksisterende trapperom. Disse vil bli bevart og står i prinsippet urørt i prosjektet. Med vår transformasjonserfaring av vernede bygg ønsker vi å skape en ny perle i bykjernen der historie og god arkitektur går hånd i hånd.