Funksjon
Togstasjon

Oppdragsgiver
Bane NOR

Sted
Ski

År
2012

Ski stasjon

Som et resultat av utbyggingen av Follobanen, har LPO tegnet den nye togstasjonen på Ski på oppdrag for Bane NOR. Stasjonen skal i tillegg til å betjene torg, få ny ny bil-, gang- og sykkelbro og går Ski sentrum en mer moderne utforming og et reisetorg.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Togstasjon

Oppdragsgiver
Bane NOR

Sted
Ski

År
2012

Nye Ski stasjon skal etter planen stå ferdig i 2021. Stasjonen får seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel. Det blir også en gjennomgående gangforbindelse under plattformene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon. Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnes etter planen i 2019.

De bueformede plattformtakene er utformet for å forsterke øst-vest forbindelsen visuelt.