Funksjon
Hotell, bolig og næring

Oppdragsgiver
Sommerrogaten utvikling AS

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Oslo

År
Pågående

Sommerrokvartalet

Sommerrogaten 1 med tilgrensende eiendom Inkognitogaten 37 og Sommerroparken utvikles til et nytt område i byen. LPO arbeider med å transformere de bevaringsverdige byggene til et nytt hotellprosjekt. Sammen med ny bygningsmasse innover i kvartalet som inneholder boliger og nye kulturfunksjoner skal dette bli et anlegg som bidrar til økt byliv ved Solli plass. Vestkantbadet i underetasjen skal bevares og være tilgjengelig for byens befolkning.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Hotell, bolig og næring

Oppdragsgiver
Sommerrogaten utvikling AS

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Oslo

År
Pågående

De eksisterende bygningene 

Det vernede bygget er et unikt stykke arkitektur som ble til i en tid hvor modernismen for alvor var i ferd med å overta for et historisk utrykk. Bygningen har stor bevaringsverdi og var lenge hovedkontor for Oslo Lysverker. Bygget er opprinnelig tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Bebyggelsen i Inkognitogata 37 ble oppført i 1869.

Nytt kvartal

LPO er nå i gang med å utvikle eiendommen til et flerfunksjonelt kvartal med ulike formål: boliger, hotell, forretning, kontor/tjenesteyting og bevertning. Den eksisterende bygningen i Sommerrogata 1 bevares og utvikles til hotell og byfunksjoner. Vestkantbadet videreføres og den gamle sentralhallen med Kroghs veggmaleri blir hjertet i hotellet. Kvartalet fullføres ved at tilbygget fra 1957 fjernes og bygges opp på nytt, hovedsakelig med hotell og boliger. Byvillaen i Inkognitogata 37 bevares og tilrettelegges for bevertning og andre byfunksjoner.

Visualisering: LPO
Det nye Sommerrokvartalet omsluttes en felles bakgård. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
På toppen av det gamle Lysverkbygget kommer en Rotunde som skal inneholde bar og restaurant. Dette blir en del av hotellet, men vil bli åpent for publikum. Visualisering: LPO
Sommerrogaten 1 har stor bevaringsverdi, og var lenge hovedkontor for Oslo Lysverker.
Visualisering: LPO
En del av kvartalet som utvikles er satt av til kulturelle formål. Dette bildet viser foajeen til dette området. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Takhage. Alle leilighetene vil få egen balkong/uteplass, samt en stor felles takterrasse. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Takhage. Alle leilighetene vil få egen balkong/uteplass, samt en stor felles takterrasse. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Det nye kvartalet utvikles med ulike formål: boliger, hotell, forretning, kontor/tjenesteyting og bevertning. Den eksisterende bygningen i Sommerrogata 1 bevares og utvikles til hotell og byfunksjoner. På baksiden, der tilbygget fra 1957 stod, kommer ny bygningsmasse med hotell og boliger. Byvillaen i Inkognitogata 37 bevares og tilrettelegges for bevertning og andre byfunksjoner. Visualisering: LPO