Funksjon
Tollstasjon

Oppdragsgiver
Statsbygg

Sted
Svinesund

År
2005

Statlig kontrollområde Svinesund

LPO har prosjektert tollstasjonen på Svinesund. Anlegget er bygget for å ivareta ekspedisjon og kontroll i forbindelse med grensepasseringen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Tollstasjon

Oppdragsgiver
Statsbygg

Sted
Svinesund

År
2005

Foruten store trafikkarealer, inneholder anlegget lokaler for toll, politi, vegvesen og privat spedijonsvirksomhet.

Enkelt kjøremønster og god oversikt har vært styrende for utformingen av området som bl.a. skal betjene et vogntog hvert tredje minutt døgnet rundt, året rundt. Store asfaltflater har åpent overvannsystem med kanaler og fordrøyningsbasseng som del av landskapsopparbeidingen i området.

03r


Den kunstnerisk utsmykningen som er laget av den svenske kunstneren Dan Wolgers, består av 2500 sommerfugler stanset ut i eloksert aluminium og med vinger formet etter kart over Norge og Sverige.