Anne Sandnes

Master i arkitektur MNAL

Svalbard

990 36 345

as@lpo.no

Anne er arkitekt og planlegger med erfaring fra konseptutvikling, byggeprosjekter og reguleringsplaner. Hun startet i LPO i 2017 på vårt Svalbardkontor og har tidligere erfaring fra Asplan Viak hvor hun blant annet har arbeidet med Gystadmarka – områdeplan Ullensaker kommune og Trondheim Sentralstasjon som arkitekt for Pir II Oslo. Som LPO-arkitekt på Svalbard arbeider hun i hele bredden av arkitekturfeltet, men med hovedtyngden på planarbeid.

Siden 2014 har Anne også vært engasjert i Ocean Hope, et kunstprosjekt drevet av Solveig Egeland. Ocean Hope bygger hytter med søppel fra havet som byggematerialer, setter fokus på marin forsøpling, skaper håp og lokalt engasjement for miljøet.