Hilde Lillejord

Kommunikasjonsansvarlig, partner

Oslo

916 50 229

hl@lpo.no

Hilde er kommunikasjonsansvarlig i LPO, med ansvar for intern- og eksternkommunikasjon. I tillegg har hun en nøkkelrolle i utarbeidelse av tilbud og er involvert i flere pågående prosjekter som kommunikasjonsrådgiver. Før Hilde kom til LPO, jobbet hun blant annet som kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket (nå Bane NOR). Hilde har femten års erfaring fra journalistikk- og kommunikasjonsarbeid.

Hilde har også bakgrunn som fotograf og dokumenterer utbyggingsprosesser og ferdigstilte prosjekter.

Kompetanseområder