LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber vi etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum.

På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum.

Prosjekt

Kristiansholm i Bergen

På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum.

LPO har prosjektert og utviklet Portalen i Lillestrøm på oppdrag for Jernbanegata Lillestrøm AS v/ OBOS Forretningsbygg AS, Coop Eiendom, Veidekke. Prosjektet består av bolig, kontor og hotell og stod ferdig i 2018.

Prosjekt

Portalen - Lillestrøm

Lillestrøm er blitt et knutepunkt og innfallsporten til Stor-Oslo. Portalen ligger strategisk til mellom Norges Varemesse og Lillestrøm stasjon, Norges 4. viktigste jernbanestasjon. Byggene fungerer som en portal til Lillestrøm enten man kommer via riksveien sørfra eller med toget. Totalt består prosjektet av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg på til sammen 55.000 kvm. I tillegg er det etablert et nytt torg og grønne uteområder mellom blokkene.

Nyhet

Ny flyplass i Bodø

Nyhet

LPO-prosjekter løftet frem på knutepunktskonferansen 2019

Gruppen har sett på mulighetene som oppstår ved å flytte Torget nærmere Bøkkerfjellet og la den moderne jernbanen møte den historiske byen slik at sentrum kan møte Skagerak. Med en stasjon i sentrum, eller ved Kongegata-alternativet, vil hele den sentrale byen vitalisere og skape et nytt potensial ved havnefronten.

Nyhet

Pionerbyen Larvik - en mulighetsstudie av Larvik sentrum

På oppdrag for Larvik kommune har LPO arkitekter gjennomført en mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik. Studien har tatt utgangspunkt i Bane NORs ene alternativ med ny togstasjon i Kongegata. Torsdag presenterte LPO arbeidet som er gjort i samarbeid med SLA, Sweco og Berre Ellefsen AS

By og stedsutvikling

Prosjekt

C6 i Bjørvika

Sammen med A-lab og SLA Norge utvikler LPO et planforslag for C6 på oppdrag for Oslo S Utvikling og HAV Eiendom. C6 feltene ligger mellom høy, tett by i Bjørvika og lavere bebyggelse i Gamlebyen. Bygningsvolumene på prosjektet tilpasser seg omkringliggende størrelser og høyder samtidig som det skaper en variasjon innenfor et samlet arkitektonisk språk. Den nye bebyggelsen skal bidra til utviklingen av et nytt byområde med ulike funksjoner og sikre en god sammenheng mellom Bjørvikas nybygg i vest og den historiske bebyggelsen i øst. I tillegg skal utviklingen sørge for en god sammenheng mellom byrommene i Bispegata, Middelalderparken og grøntarealet foran Ladegården.

LPO med ny grafisk profil

Prosjekt

Stasjonen i Tønsberg

I samarbeid med Rambøll og Grindaker har LPO arkitekter utført et parallelloppdrag for Bærum kommune. Vi har sett på mulighetene av Sandvika sjøfront og hvordan vi kan tilføre mer liv i fjæra når E-18 skal legges i lokk forbi Sandvika.

Nyhet

Parallelloppdrag: Sandvika sjøfront

Se filmen om Rånåsfoss III

Den nye maskinhallen ved Rånåsfoss III, som LPO har tegnet, stod ferdig i 2016 og er utformet for å gi maksimal funksjonalitet i den daglige driften samtidig som den har blitt godt tilpasset de verneverdige omgivelsene. Øistein Haukeland har laget filmen som presenterer prosjektet.

By og stedsutvikling

Prosjekt

By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv. God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og miljøhensyn.

Vervet i Tromsø

Prosjekt

LPO utvikler ny bydel i Tromsø

På oppdrag for Vervet AS skal LPO transformere et gammelt skipsverftsområde sentralt i Tromsø til en ny bydel med boliger, hotell og næring. Målet for prosjektet er å bidra til å sette Tromsø på kartet som arktisk hovedstad.

Prosjekt

Munkedamsveien 62

Prosjekt

Skrei temapark

Munchmuseet

Prosjekt

Munchmuseet tar form i Bjørvika

I samarbeid med Estudio Herreros SLP prosjekterer LPO arkitekter et nytt museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch. Det nye museet skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk

Følg LPO på Instagram @lpoarkitekter