LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber vi etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum.

Ansatt

Jan Knoop (1949-2020)

Arkitekten. Kulturformidleren. Det omsorgsfulle midtpunktet. Entertaineren.

Prosjekt

Statlig kontrollområde Svinesund

07.06.05, på hundreårsdagen for unionsoppløsningen, åpnet Statlig kontrollområde Svinesund som LPO har prosjektert. Anlegget er bygget for å ivareta ekspedisjon og kontroll i forbindelse med grensepasseringen.

Ansatt

LPO har gleden av å presentere våre to nye medarbeidere

Nyhet

Byggestart for Vervets første salgstrinn

LPO styrker sin satsing på digital teknologi og innovasjon med to strategiske nyansettelser som vil være viktige medspillere for LPOs digitalteam.

Nyhet

LPO styrker sin teknologisatsning

LPO styrker sin satsing på digital teknologi og innovasjon med to strategiske nyansettelser som vil være viktige medspillere for LPOs digitalteam.

LPO har vunnet et nytt parallelloppdrag der vi har sett på mulighetene for å bygge boliger i en bratt skogbevoksts skrent i Grefsenåsen på oppdrag for Birk & Co AS i samarbeid med Daimyo Eiendom AS.

Prosjekt

Sveagruva

Nyhet

På påler over Oslo

LPO har i perioden 2018-2020 jobbet med en avslutningsplan for Svea, gruvesamfunnet 45 km sørøst for Longyearbyen på Svalbard. Stedet og landskapet skal etter 100 års gruvedrift tilbakeføres til naturen.

Som for alle andre i samfunnet er også LPO berørt av COVID-19 pandemien og konsekvensene av den.

Ansatt

Nye krefter til Lillehammerkontoret

Vi har utvidet arkitektstaben vår på Lillehammer med to kloke hoder: Asbjørn Syverhuset og Guro Løkken.

Nå er SvalBad – Longyearbyens nye offentlige badstue ferdig bygget på dugnad av rivningsmaterialer fra sanerte bygg på Svalbard.

Nyhet

Seier for Bokuben på Vollebekk

Nyhet

Svalbad på Svalbard

En dag på LPO: Oslo

Har du noen gang lurt på hvordan det er å være en LPOer? På vårt hovedkontor på Majorstua i Oslo jobber det over 80 arkitekter i tillegg til administrativt ansatte. Vi prosjekterer noen av de største og mest spennende prosjektene i landet både for private og offentlige oppdragsgivere. Vi er mye ute og farter, både i møter og på byggeplasser, men hver dag spiser lunsj sammen på kontoret i Rosenborggata!

Ansatt

Arkitektspalten del 5: Jan Knoop

Prosjekt

LIMPI, Lillehammer

Nyhet

LPO blir flere og bedre

På Ski arbeides det for tiden høyt og lavt med å ferdigstille Bane NORs nye togstasjon. To av tre plattformtak i massivtre ble i sommer løftet på plass og den nye stasjonen begynner virkelig å ta form.  – Det er utrolig gøy å se at de skissene vi laget i 2012 faktisk er blitt bygget akkurat slik som vi så for oss den gang, sier Øystein Kaul Kartvedt, en av arkitektene fra LPO som var med å tegne den.

Nyhet

Buer over Ski

Rett Plass Rett Form - LPO Svalbard

Prosjektet "Rett Plass Rett Form" tar for seg bygg som skal saneres på Svalbard i den nærmeste tiden og utforske idéen om å gjenbruke disse byggene for å utfordre den eksisterende byggepraksisen som foretrekker å rive og bygge nytt.

Nyhet

B1 Tomtebrygga – et rolig bakteppe til Operaen

I Bjørvika, mellom det nye Munch-museet og Barcode-rekken har et nytt LPO-prosjekt reist seg: Felt B1 rommer det nye Clarion hotell Oslo mot Dronning Eufemias gate samt et leilighetsbygg mot Operagaten. Byggene er koplet sammen med en felles næringskropp på to etasjer i bunnen og fremstår som rolig et bakteppe til Operaen med sin lavmælte fasade i hvite nyanser og glass.

Prosjekt

Hamrevann

Prosjekt

Nye Nationaltheatret stasjon - 20 år!

Vulkan: byen i byen

Vulkanområdet har blitt tildelt en rekke priser og er et prosjekt vi er utrolig stolte av. I 2012 vant prosjektet Statens Bymiljøpris, hvor begrunnelse var at «Vulkanområdet viser hvordan gammel by- og bygningsstruktur kan gi et generøst bidrag til en framtidsrettet byutvikling». I år ble Vulkan nominert som en av finalistene til ULI Global Awards for Excellense, en pris som er bredt anerkjent som en av bransjens mest prestisjefulle.

Arkitektspalten del 2: Camilla Hoel Eduardsen

Like ved jernbanesporene inn mot Oslo S er et nytt LPO-prosjekt nå ferdig bygget. Det nye kontorbygget skal huse det statlige jernbaneforetaket Bane NOR som også har vært byggherre for prosjektet. Den sørvendte fasaden har dobbelt glassjikt der det ytre sjiktet har integrerte solceller som skal produsere strøm til bygget.

Nyhet

Schweigaards gate er 33 overlevert!

Like ved jernbanesporene inn mot Oslo S er et nytt LPO-prosjekt nå ferdig bygget. Det nye kontorbygget skal huse det statlige jernbaneforetaket Bane NOR som også har vært byggherre for prosjektet. Den sørvendte fasaden har dobbelt glassjikt der det ytre sjiktet har integrerte solceller som skal produsere strøm til bygget.

Den nye adkomstpaviljongen er utformet med inspirasjon fra låvemotivet i et område som ellers er preget av industri og tunge trafikksystemer.

Nyhet

Tine – Nye Kalbakken

I forbindelse med at Tine meierier skal samlokalisere produksjon og administrasjon på Nye Kalbakken, tegner LPO nytt adkomstbygg og oppgraderer den eksisterende bygningsmassen for å skape bedre og mer attraktive arbeidsplasser.

Vi trenger flere folk til vårt kontor på Lillehammer - er du vår nye medarbeider?

På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum.

Nyhet

Sammen skaper de identitet

Prosjekt

Kristiansholm i Bergen

LPO har prosjektert og utviklet Portalen i Lillestrøm på oppdrag for Jernbanegata Lillestrøm AS v/ OBOS Forretningsbygg AS, Coop Eiendom, Veidekke. Prosjektet består av bolig, kontor og hotell og stod ferdig i 2018. Våren 2019 ble prosjektet tildelt Skedsmo kommunes arkitektur og- og byutviklingspris. Helheten mellom torg, diagonalgate, arkitektur og interiør er hovedgrunnene til prisen.

Profil

Portalen - Lillestrøm

Lillestrøm er blitt et knutepunkt og innfallsporten til Stor-Oslo. Portalen ligger strategisk til mellom Norges Varemesse og Lillestrøm stasjon, Norges 4. viktigste jernbanestasjon. Byggene fungerer som en portal til Lillestrøm enten man kommer via riksveien sørfra eller med toget. Totalt består prosjektet av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg på til sammen 55.000 kvm. I tillegg er det etablert et nytt torg og grønne uteområder mellom blokkene.

Gruppen har sett på mulighetene som oppstår ved å flytte Torget nærmere Bøkkerfjellet og la den moderne jernbanen møte den historiske byen slik at sentrum kan møte Skagerak. Med en stasjon i sentrum, eller ved Kongegata-alternativet, vil hele den sentrale byen vitalisere og skape et nytt potensial ved havnefronten.

Nyhet

Pionerbyen Larvik - en mulighetsstudie av Larvik sentrum

På oppdrag for Larvik kommune har LPO arkitekter gjennomført en mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik. Studien har tatt utgangspunkt i Bane NORs ene alternativ med ny togstasjon i Kongegata. Torsdag presenterte LPO arbeidet som er gjort i samarbeid med SLA, Sweco og Berre Ellefsen AS

Rånåsfoss kraftstasjon

Den nye maskinhallen ved Rånåsfoss III, som LPO har tegnet, stod ferdig i 2016 og er utformet for å gi maksimal funksjonalitet i den daglige driften samtidig som den har blitt godt tilpasset de verneverdige omgivelsene. Øistein Haukeland har laget filmen som presenterer prosjektet.

By og stedsutvikling

Profil

By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv. God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og miljøhensyn.

Følg LPO på Instagram @lpoarkitekter